• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

12 ทีมโชว์กึ๋นผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รอบรองชนะเลิศ

12 ทีมโชว์กึ๋นผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รอบรองชนะเลิศ

2 กุมภาพันธ์ 2561 จิสด้าจัดการแข่งขันโปรแกรมการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON 2018 รอบรองชนะเลิศ ภายในงาน Geo-Infotech 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อคัด 12 ทีมให้เหลือ 6 ทีมสุดท้าย

G-CON เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาต่อยอดให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงและมีความยั่งยืน บนข้อมูลที่มีความถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างก้าวกระโดด และการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (business model immovation) การจัดแข่งขันมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้มีองค์ความรู้และสร้างมาตราฐาน ที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเชิงพาณิชย์ โดยการแข่งขันในปีนี้กำหนดโจทย์เป็น 2 หัวข้อคือ Agritech และ Traveltech  โดย 12 ทีมที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย

1. แซ๊บแซบ จากมหาวิทยาลัยสารคาม
2. Comsci จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. เพลี้ย เพลี้ย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. T.A.P. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. COSMO จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. Four Square จาก Startup
7. InDistrict จาก Startup
8. KURU จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. GISTNU จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
10. LANNARGO จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. Lawang-chang System จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12. ทรัพย์น้ำ 4.0 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย 12 ทีมข้างต้นจะถูกพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 6 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นในงาน Startup THAILAND ช่วงกลางปีนี้ต่อไป