• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

ส่วนงาน ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0 2141-4444
โทรสาร 0 2143-9586
สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา) โทรศัพท์ 033-046-300
โทรสาร 033-046-317
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โทรศัพท์ 02-561-4504-5 ต่อ 421,431,441,412
โทรสาร 02-561-4503