• ภาษาไทย
  • English

ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจาก รวท. คนใหม่

ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจาก รวท. คนใหม่

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ พร้อมรับมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่จะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี