• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใต้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะ

จิสด้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใต้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะ

จิสด้า โดย ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วม และดินโคลนถล่ม รวมถึงการเตรียมความพร้อมของจิสด้าเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ จากการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช