• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าขอเชิญชมนิทรรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย “น้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ

จิสด้าขอเชิญชมนิทรรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย “น้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ

exhibition.jpg

9_01.jpg

dsc01396.jpg

dsc01397.jpg

dsc01403.jpg

dsc01405.jpg

dsc01406.jpg

dsc01427.jpg

dsc01409_edit.jpg

dsc01414_edit.jpg

 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินไทยทั่วทิศให้เอื้อแก่การดำรงชีวิตของพสกนิกร ปรากฏเป็นโครงการในพระราชดำรินับพันที่ยังคงดำเนินงานสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยมาจนทุกวันนี้ หากเราพิจารณาพระราชกรณียกิจตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่า โครงการพระราชดำริทั้งหลายนั้นร้อยเรียงเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนต่อเนื่องกันเป็นสาย เริ่มจาก “น้ำ” และ “ดิน” สู่ “ชุมชน” และ “สังคม” ต่อกันเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า ควรขนานนามว่า “ศาสตร์พระราชาแห่งความพอเพียง”

   เมื่อผนวกข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาน้ำและดินเข้ากับศาสตร์พระราชาแห่งความพอเพียง เราจะเห็นภาพใหญ่ของห่วงโซ่การพัฒนาประเทศไทย อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจน

   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จิสด้าจึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา โดยเนื้อหาได้รับการสร้างสรรค์ผ่านระบบ VDO Mapping สะท้อนเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสและรับรู้ด้วยเสียงและภาพที่มีการเคลื่อนไหว ผ่านจอโค้ง 220 องศา พร้อมกับการฉายภาพลงบนแท่นโมเดล ที่ประกอบด้วยโมเดลเครื่องบิน กล้องถ่ายรูป แผนที่ และตำราฝนหลวง โมเดลดินปัญหาร้อยแปด โมเดลการจัดการน้ำ โมเดลการจัดพื้นที่ รวมไปถึงโมเดลชุมชนเมือง ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว

ติดตามชมได้ ณ Space Inspirium ของจิสด้า ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันอังคารถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  033-005-835-36

 

 

 

 

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 18 ตุลาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: