• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

   23 กันยายน 2560 ในงาน Thai Tech Expo ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรม ชิงรางวัลกว่า 2,700,000 บาท ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและได้นำเสนอผลงานในงาน INNOVATION THAILAND WEEK 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

   สำหรับผู้ชนะเลิศประเภท Software ได้แก่ ทีมจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผลงาน: ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ   และผู้ชนะเลิศประเภท Hardware ได้แก่ ทีมจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ผลงาน: Coconut Garden Care 

   “จิสด้า ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษา และผลิต UAV เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้บินสำรวจพื้นที่ทางอากาศได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วตรงกับความต้องการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย จึงร่วมมือกับ  สนช. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงจากการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย 
ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศ จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน UAV เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 2) UAV เพื่อการสำรวจ  3) UAV เพื่องานติดตามและตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”