• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097054193 ระหว่างวันที่ 12 - 19 ก.ย. 2560)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097054193 ระหว่างวันที่ 12 - 19 ก.ย. 2560)

จ้างการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/09/2017

ประเภทของประกาศ