• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ชวนน้องๆ อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ Smart-Precision Farming

ชวนน้องๆ อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ Smart-Precision Farming

 

gnss_poster-02.jpg

 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมกับ หน่วยงานร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดและทรูปลูกปัญญา เชิญชวนนักเรียนสายอาชีพและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าแข่งขันในโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

   ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ กล่าวว่า จิสด้า ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียม เพื่อการนำทาง Global Navigation Satellite System (GNSS) มาอย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านประยุกต์ใช้งาน GNSS เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ อีกทั้ง จิสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการเกษตรกร ไม่มั่นคง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทน จิสด้าจึงเห็นว่าการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงมาประยุกต์กับเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 และรองรับเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อดึงลูกหลานเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพถิ่นฐานเดิมได้

   ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า จิสด้าจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้“โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart-Precision Farming” โดยรับสมัครนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ GNSS โดยเราจะคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม ทั่วประเทศให้มาแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนักเรียนจะมีโอกาสในการนำเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงเพื่อเป็นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร อีกด้วย นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จิสด้า กำหนดให้มีการจัดงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรม GNSS การทดลองสิ่งประดิษฐ์การเกษตรกรรม Thailand 4.0 และตลาดนัดชุมชนโดยในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักย่านนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูง มาใช้ประโยชน์และเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้สู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่อไป

โดยทีมที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2560

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 03-849-1680, 082-983-1970 ณัฐวุฒิ ทองทิพย์ (ช้าง) , 083-073-0726 ศิวัช รุจิรา (โอ๊ค)

วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 12 กันยายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: