• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA INNOVATION DAY 2017

GISTDA INNOVATION DAY 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Centara Grand @ Central World สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
ได้จัดงาน GISTDA INNOVATION DAY 2017 ขึ้น  โดยภายในงานจะทำให้ทราบว่าเทคโนโลยีจากอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งได้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงนวัตกรรม Space&GI และการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal จากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาพรัฐ  ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา มีทั้งหมด 531 คน