• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ราคาซอง 8,000.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 22 - 28 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ราคาซอง 8,000.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 22 - 28 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 120,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ