• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ MARS Walk พร้อมติดตั้ง ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ MARS Walk พร้อมติดตั้ง ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/09/2017

ประเภทของประกาศ