• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้านำคาราวานสัญจร ร่วมสัปดาห์วิทย์จังหวัดร้อยเอ็ด สระแก้ว และอุบลราชธานี

จิสด้านำคาราวานสัญจร ร่วมสัปดาห์วิทย์จังหวัดร้อยเอ็ด สระแก้ว และอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จิสด้า นำคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ใน 3 จังหวัด
วันที่ 16 สิงหาคม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 17 สิงหาคม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จิสด้า ได้นำความรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไปเพิ่มเติมความรู้ สร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แก่
1.กิจกรรมการเรียนรู้ และรู้จักภาพถ่ายจากดาวเทียม
2.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (3s)
3.กิจกรรมเกมส์บิงโกภาพถ่ายจากดาวเทียม
4.กิจกรรมเรียนรู้และฝึกบินอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
5.กิจกรรมเกมส์เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น เกมส์ที่นี่ที่ไหน Where is it? เกมสืบจาก Attribute เกมตอบได้มีรางวัล ฯลฯ

- ณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์ นักสื่อสารองค์การ สพอ. รายงาน