• ภาษาไทย
  • English

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟฟ้าและระบบท่อประปาพร้อมระบบท่อระบายน้ำหลักสำหรับอาคารพัฒนาดาวเทียม ขายซองตั้งแต่วันที่ 3 - 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. ราคา 500.- บาท