• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภูฎาณดูงานโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการด้านอวกาศไทย

ภูฎาณดูงานโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการด้านอวกาศไทย

21 ก.ค.60 คณะผู้แทนจากภูฎาณ นำโดยเอกอัครราชทูตภูฎาณ ประจำประเทศไทย และคณะทำงานด้านอวกาศจากประเทศภูฎาณ เข้าเยี่ยมชม สทอภ. ศรีราชา เพื่อดูงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางด้านอวกาศของ สทอภ. โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า นำการดูงานและหารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างกัน
ทั้งนี้ ประเทศภูฎาณต้องการให้ประเทศไทยช่วยเหลือภูฎาณในการดำเนินงานทางด้านอวกาศของประเทศ