• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดม Visionarium และพื้นดาดฟ้าอาคาร Vertex และจัดทำหลังคาคลุมห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดม Visionarium และพื้นดาดฟ้าอาคาร Vertex และจัดทำหลังคาคลุมห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ