• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ขายซองตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ก.ค. 60 เวลา 09.00 - 15.30 น. ราคา 500 บาท

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ขายซองตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ก.ค. 60 เวลา 09.00 - 15.30 น. ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/08/2017

ประเภทของประกาศ