• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

โครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ