• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาซื้ออะไหล่จานสายอากาศและระบบสื่อสารดาวเทียม (Down Converter) สำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band รับซองตั้งแต่วันที่ 4 - 14 ก.ค. 2560