• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมางานพัฒนากระบวนวิธีและสร้างระบบเพื่อกิจกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงวิศวกรรม รับซองตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2560

สอบราคาจ้างเหมางานพัฒนากระบวนวิธีและสร้างระบบเพื่อกิจกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงวิศวกรรม รับซองตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/07/2017

ประเภทของประกาศ