• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิม) สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2560 - 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิม) สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2560 - 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิม) สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ