• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำออกแบบและพัฒนาระบบรังวัดชุมชน (รับซองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - 3 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำออกแบบและพัฒนาระบบรังวัดชุมชน (รับซองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - 3 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาจัดทำออกแบบและพัฒนาระบบรังวัดชุมชน งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
14/07/2017

ประเภทของประกาศ