• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ