• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ