• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
05/07/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ