• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ขายซองราคา 1,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มิ.ย.60

โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ขายซองราคา 1,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มิ.ย.60

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/07/2017

ประเภทของประกาศ