• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สทอภ. ขายซองตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย และ 5-8 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 300.- บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สทอภ. ขายซองตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย และ 5-8 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 300.- บาท

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ