• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม"ครั้งที่1 ยกระดับ Hat Yai Model สู่พื้นที่ภาคใต้

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม"ครั้งที่1 ยกระดับ Hat Yai Model สู่พื้นที่ภาคใต้

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเสวนา "ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวเปิดงาน

   โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการ ที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ผ่านการนำเสนอข้อมูล "สาเหตุและผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ 2559-2560" รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาจากการรับมือน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของทางจิสด้า ในการนำเสนอข้อมูลของเสวนาในครั้งนี้ และมีการจัดนิทรรศการที่มันสมัยในการรับมือน้ำท่วมจากนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย