• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ราคา 200 บาท)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ราคา 200 บาท)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ