• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ผนึกกำลังหลายหน่วยงานภาคีจัดแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชนชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมศึกษาดูงานเกาหลี

จิสด้า ผนึกกำลังหลายหน่วยงานภาคีจัดแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชนชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมศึกษาดูงานเกาหลี

     23 พฤษภาคม 2560 จิสด้าผนึกกำลัง องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจังหวัดระยอง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคตะวันออก (ศวภ.4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน” (EEC Junior City Planner) ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และนายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการภาค 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 9 ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน” (EEC Junior City Planner) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยงานในวันนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดEEC อย่างยั่งยืน” รวมถึงการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขัน โดยงานในวันนี้ได้จัดให้มีการรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านภูมิสารสนเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาให้เยาวชนเป็นนักวางแผนเมืองยุคใหม่ที่มีสมรรถนะในด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์  (Visionary Thinker) และนักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) โดยมีคณะผู้บริหาร/ผู้แทนโรงเรียนในจังหวัด EEC จำนวน 122 โรงเรียนกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน

สำหรับการรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 033-046-305 ต่อ 6008 หรือ 08-8590-4459