จิสด้า ผนึกกำลังหลายหน่วยงานภาคีจัดแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชนชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมศึกษาดูงานเกาหลี

หมวดหมู่ของข่าว: 

     23 พฤษภาคม 2560 จิสด้าผนึกกำลัง องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจังหวัดระยอง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคตะวันออก (ศวภ.4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน” (EEC Junior City Planner) ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และนายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการภาค 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 9 ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน” (EEC Junior City Planner) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยงานในวันนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดEEC อย่างยั่งยืน” รวมถึงการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขัน โดยงานในวันนี้ได้จัดให้มีการรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านภูมิสารสนเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาให้เยาวชนเป็นนักวางแผนเมืองยุคใหม่ที่มีสมรรถนะในด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์  (Visionary Thinker) และนักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) โดยมีคณะผู้บริหาร/ผู้แทนโรงเรียนในจังหวัด EEC จำนวน 122 โรงเรียนกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน

สำหรับการรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 033-046-305 ต่อ 6008 หรือ 08-8590-4459