• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2560 - 2 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2560 - 2 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ