• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ซื้อซองช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 และ 22-23 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ราคาซอง 300 บาท)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ซื้อซองช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 และ 22-23 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ราคาซอง 300 บาท)

ประกาศประกวดราคาโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ งบประมาณ 12,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ