• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (8 – 14 พฤษภาคม 2560)

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (8 – 14 พฤษภาคม 2560)

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560 พบพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 85% คลี่คลายและอยู่ในสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย   ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

fire_9prov_20170508_20170514_0.jpg