• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ งบประมาณ 1,800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ