• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) (ซื้อซองราคา 300.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560 - 2 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) (ซื้อซองราคา 300.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560 - 2 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) งบประมาณ 8,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ