• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินประจำปีงบประมาณ 2560 รับซองตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

สอบราคาจ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินประจำปีงบประมาณ 2560 รับซองตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
04/05/2017
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองสอบราคา
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ