• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด "The IDOL" ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (รับซองตั้งแต่วันที่ 19 - 28 เม.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด "The IDOL" ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (รับซองตั้งแต่วันที่ 19 - 28 เม.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด The IDOL ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (งบประมาณ 1,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ