• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

การลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ท่าน ปวท. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เป็นระธานการประชุม 3rd Steering Committee ของ Sirindhorn Center for Geo-Informatics ร่วมกับ Prof. Dou Xiankang อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน