• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ - ครั้งที่ 2 ราคา 300.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2560 - 3 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ - ครั้งที่ 2 ราคา 300.- บาท (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2560 - 3 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ งบประมาณ 5,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/03/2017

ประเภทของประกาศ