• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดนิทรรศการ ร่วมกับ ททท. งานสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2

GISTDA จัดนิทรรศการ ร่วมกับ ททท. งานสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2

     วันที่ 26 มกราคม 2560 GISTDA ร่วมแสดงนิทรรศการ การสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งบัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาถกฐาพิเศษ ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในการนี้GISTDAได้นำระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ตามรอยพระบาทยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”http://royalprojects.gistda.or.thและ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย http://tourism.gistda.or.th มาจัดแสดงในรูปแบบ แผนที่ออนไลน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติที่เป็นจริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำข้อมูลโครงการพระราชดำริและข้อมูลการท่องเที่ยว ในลักษณะ Project Based เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สัมมนาเข้าใจ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนวิธีคิด วิธีทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้าง แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวต่อไป โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูง ของ ททท และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ