• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 24 มกราคม 2560

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 24 มกราคม 2560

     ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมกิจการและศึกษาดูงาน ในเรื่องแนวคิดการจัดตั้งและแผนงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ/การปฏิบัติการดาวเทียม เช่น การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม รวมทั้งการรับสัญญาณ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ผู้รายงาน สุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ