• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ราคากลาง

ราคากลาง

 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ราชการฯ

 

ศรีราชา

 

 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ราชการฯ

ศรีราชา

 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ราชการฯ

 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ราชการฯ

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2560