• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การหารือร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง หรือ GNSS Economy

การหารือร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง หรือ GNSS Economy

s_3768620.jpg

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA และ Dr.Tadashi Sasagawa Chief Technology Engineer จาก PASCO CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น หารือร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง หรือ GNSS Economy โดยจะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ Space Inspirium และพื้นที่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างความตระหนัก และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน โดยจะมีบริษัทจากภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นหลายรายเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการจัดให้มีนิทรรศการถาวรในพื้นที่แห่งนี้ด้วย

Tags: