• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Download Logo

Download Logo

เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ (logo) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA Logo

เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ (logo) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

MHESI Logo

สำหรับใช้ในการทำสื่อและภาพกราฟิกต่าง

File