• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 7 ปี ประจำปี 2559" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 7 ปี ประจำปี 2559" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัด พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 7 ปี ประจำปี 2559” โดย พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรจากภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ