• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 23 กันยายน 2559

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 23 กันยายน 2559

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้การต้อนรับ เพื่อหารือด้านความร่วมมือและข้อตกลง ระหว่าง สทอภ และจังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าเยี่ยมชมกิจการความก้าวหน้าของ สทอภ. ในด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการควบคุมดาวเทียม และได้เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อีกด้วย

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ