• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

               วันที่ 6 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ครั้งที่ 4/2559 โดย  รอง ผสทอภ. ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เนื่องในโอกาสที่ Space Inspirium เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

               โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความก้าวหน้า โครงการด้านการท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์กับผู้ท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการที่เป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนต่อไป

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ