• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

       ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบแผนที่ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริง ตามแนวทางการศึกษาในหลักสูตรนายสิบแผนที่

       โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการสอบถามข้อมูลจากวิทยกรผู้ปฎิบัติงานจริง 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ