• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 คัน (ขายซองตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ราคา 100.- บาท)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 คัน (ขายซองตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ราคา 100.- บาท)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 2,403,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ