• ภาษาไทย
  • English

ก.วิทย์ โดย จิสด้า โชว์ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งบริเวณ 4 จังหวัด จากการปล่อยน้ำในเขื่อนจิ่งหง เตือนประชาชนในเชียงราย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม เฝ้าระวัง

ก.วิทย์ โดย จิสด้า โชว์ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งบริเวณ 4 จังหวัด จากการปล่อยน้ำในเขื่อนจิ่งหง เตือนประชาชนในเชียงราย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม เฝ้าระวัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลการวิเคราะห์และ ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง กรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงแม่น้ำโขงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากยังมีการปล่อยน้ำเป็นปริมาณมากอยู่เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำ พื้นที่เกษตรในที่ลุ่ม และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ใน 4 จังหวัดได้แก่ พื้นที่ของ อ.แม่จัน อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, และในหลายพื้นที่ของ จ.หนองคาย, จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ท่านสามารถดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของจีนในแม่น้ำโขงระดับรายตำบลได้ที่ flood.gistda.or.th