• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง และบริษัท แลคตาซอย จำกัด จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 หรือ GMC2016 ภายใต้ธีม "แผนที่...มีเรื่องเล่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โลกกว้างของเยาวชนไทย อีกทั้งพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้จากการเรียนรู้ดังกล่าวสู่สังคมไทย

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้แผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสู่สังคมให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน จากทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 18 ทีม (ภูมิภาคละ 3 ทีม) รวมทั้งสิ้น 62 คนจากทั่วประเทศ

หลังจากนี้การแข่งขัน GMC2016 รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 และ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเผยแพร่สู่สังคมไทยต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.com/GMC.GISTDA